dai-su-thuong-hieu-Que-Ngoc-Hai

Các thiết bị điều khiển cửa cuốn

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.155.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.815.0002.585.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 495.000₫.Current price is: 445.500₫.
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 1.100.000₫.
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 1.100.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 1.890.000₫.Current price is: 1.699.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 1.390.000₫.Current price is: 1.251.000₫.

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH VCONNEX

-15%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 460.000₫.Current price is: 390.000₫.
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
880.0001.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.0001.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.0001.210.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.480.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.540.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.232.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
880.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
385.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.410.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
770.000

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH HUNONIC

-4%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 99.000₫.Current price is: 95.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 290.000₫.Current price is: 261.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
297.000351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 390.000₫.Current price is: 351.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 390.000₫.Current price is: 351.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 390.000₫.Current price is: 351.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 390.000₫.Current price is: 351.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 495.000₫.Current price is: 445.500₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
576.000625.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 695.000₫.Current price is: 625.500₫.
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 185.000₫.Current price is: 170.000₫.
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 299.000₫.Current price is: 269.000₫.

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH LUMI

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.585.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.534.5001.870.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.265.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.540.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.650.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.650.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.584.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.870.0002.585.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.585.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.815.0002.585.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.705.0002.530.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.178.0002.585.000

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH AQARA

-41%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 990.000₫.Current price is: 589.000₫.
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
390.000
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 780.000₫.Current price is: 650.000₫.
-43%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.190.0001.490.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 1.570.000₫.Current price is: 1.250.000₫.
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
150.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.020.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.200.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
6.830.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.770.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
9.490.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
549.000

KHÓA CỬA THÔNG MINH OSUNO

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
-3%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 4.850.000₫.Current price is: 4.700.000₫.
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
-4%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 5.190.000₫.Current price is: 4.990.000₫.
-6%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 10.890.000₫.Current price is: 10.199.000₫.
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
-4%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.390.000₫.Current price is: 8.090.000₫.
-5%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 7.390.000₫.Current price is: 6.990.000₫.
-1%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 12.890.000₫.Current price is: 12.800.000₫.
-3%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.090.000₫.Current price is: 7.850.000₫.
-5%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 3.600.000₫.
-2%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 5.290.000₫.Current price is: 5.190.000₫.

KHÓA CỬA THÔNG MINH KITOS

-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 4.600.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 7.800.000₫.Current price is: 6.200.000₫.
-18%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 7.000.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.900.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 4.600.000₫.
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.900.000₫.
-19%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 7.900.000₫.
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 9.400.000₫.Current price is: 7.500.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 13.800.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.200.000₫.Current price is: 6.500.000₫.
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.

KHÓA CỬA THÔNG MINH PHILIPS

-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 13.300.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.900.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 21.900.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 22.400.000₫.Current price is: 16.800.000₫.
-24%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 20.800.000₫.Current price is: 15.800.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 20.600.000₫.Current price is: 16.200.000₫.
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 15.300.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 15.800.000₫.Current price is: 12.500.000₫.

KHÓA CỬA THÔNG MINH KAADAS

-24%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 7.800.000₫.Current price is: 5.890.000₫.
-26%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 4.800.000₫.
-29%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 6.000.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
-26%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 23.800.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 22.700.000₫.Current price is: 17.100.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.400.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 11.800.000₫.Current price is: 8.800.000₫.
-26%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 7.300.000₫.Current price is: 5.400.000₫.
-26%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 34.600.000₫.Current price is: 25.500.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.450.000₫.

KÉT SẮT THÔNG MINH

-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
24.800.00057.800.000
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.800.00029.700.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
150.000.000173.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 16.000.000₫.

ĐỘNG CƠ CỔNG TỰ ĐỘNG

-6%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 38.900.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-15%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 56.200.000₫.Current price is: 47.500.000₫.
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 49.900.000₫.Current price is: 39.000.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 62.500.000₫.Current price is: 47.000.000₫.
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 26.990.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 38.500.000₫.Current price is: 28.990.000₫.
-23%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 36.500.000₫.Current price is: 27.990.000₫.
-13%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 48.500.000₫.Current price is: 42.000.000₫.
-25%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 58.500.000₫.Current price is: 44.000.000₫.
-19%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 33.500.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 22.100.000₫.
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 25.400.000₫.

CHUÔNG HÌNH

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
12.015.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.650.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
21.250.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.250.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
4.900.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
19.880.000

Nhà thông minh SMART HOME

Thiết bị nhà thông minh

Thiết bị thông minh cho ngôi nhà của bạn

Tin tức smart home

SmartHome đơn giản là một hệ thống kết nối & điều khiển tất cả các thiết bị điện trong ngôi nhà của bạn như bóng đèn, máy điều hòa, tủ lạnh, máy nước nóng, cổng vào, rèm cửa, thiết bị nghe nhìn, thiết bị an ninh, kiểm soát ra vào, thiết bị báo cháy… Thông qua các thiết bị di động được kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… Bạn có thể theo dõi, kiểm soát ngôi nhà thân yêu của mình mọi lúc, mọi nơi, và tiết kiệm cho bạn một khoảng chi phí điện rất đáng kể.. 

Tư vấn Giải pháp

CÔNG TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI